Integritetspolicy

Ztory vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas. Vi uppskattar din tillit och vi kommer att behandla dina uppgifter varsamt.

Genom att registrera ett användarkonto och använda Ztory accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
- Vi samlar in information från dig när du registrerar på vår webbplats, lägger en beställning eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.
- När du registrerar dig på vår webbplats frågar vi efter ditt namn och e-post. Efter en transaktion kommer din privata information (betalkort, personnummer, kontonummer, etc.) inte att lagras på våra servrar, utan hos säkerhetscertifierade leverantörer.

VAD ANVÄNDER VI DIN INFORMATION TILL?
All information vi samlar in från dig kan komma att användas på något eller några av följande sätt:
– Till att anpassa din upplevelse av tjänsten (din information hjälper oss att bättre förstå ditt individuella behov).
– Till att genomföra transaktioner.
– Till att mäta beteendemönster för att fortsatt utveckla vår tjänst till det bättre.

GILTIGT SKÄL
Genom att du registrerat ett användarkonto hos Ztory har du ingått ett avtal med oss. För att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden i enlighet med det avtalet måste vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar inte fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och vi lagrar inga uppgifter längre än vad som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

UTLÄMNING AV INFORMATION TILL TREDJE PARTER

Förlag
För att kunna tillhandahålla tjänsten har Ztory avtal med en rad tidningsförlag. Ztory delar viss information, inklusive personuppgifter, med förlagen för att möjliggöra förlagens egen uppföljning och utvärdering, t.ex. för att ta fram läsningsstatistik. Förlagen kan för samma syfte samköra dina personuppgifter med sina egna kundregister. Förlagen är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter. Vänligen se förlagets egen policy för information om hur förlaget behandlar dina personuppgifter.

Delning med Facebook och andra tjänster
Vi kan även dela din e-postadress med sociala nätverksplattformar för marknadsföringsändamål i syfte att identifiera användare på dessa plattformar som kan vara intresserade av tjänsten.

Samarbetspartners
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika tjänsteleverantörer till exempel för att kommunicera med dig genom nyhetsbrev eller på annat sätt (såsom för direktmarknadsföringsändamål), för att behandla dina betalningar, tillhanda hålla kundtjänst eller för att genomföra kundundersökningar eller nöjdhetsenkäter. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som Ztory.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Ztory vill behandla personuppgifter om Dig för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Ibland behöver personuppgifter föras till länder utanför EU och EES området (så kallat tredje land) för att Ztory ska kunna tillhandahålla sina tjänster gentemot Dig. Om landet inte har en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionen finns eventuella risker med datasäkerheten avseende en sådan överföring.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla Dina personuppgifter samt föra över dem till tredje land.

De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter Du lämnar för att utnyttja våra tjänster.

Jag samtycker härmed till att Ztory behandlar personuppgifter om mig på det sätt som beskrivs ovan.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt till vissa saker när det gäller behandlingen.

Du har bland annat rätt att få
- bekräftelse och kopia på vilka personuppgifter som behandlas
- felaktiga uppgifter rättade
- dina personuppgifter överförda till annan
- behandlingen begränsad i vissa fall
- dina uppgifter raderade i vissa fall

För personuppgifter som används för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst motsätta dig sådan behandling. I så fall ska behandlingen upphöra.

Har du klagomål på Ztorys behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Har du några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy så är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

ZtoryLabs AB, 556928-7641 (personuppgiftsansvarig)
Västra Torggatan 19
65224 Karlstad

support@ztory.com