Condicions del Servei

CONDICIONS D'ÚS
1. - La utilització de qualsevol dels serveis o subscripcions proporcionats per Ztory suposa l'acceptació de les Condicions d'Ús descrites en aquest document, que vostè, com a tal, es compromet a seguir.
2. - Els serveis previstos en aquestes condicions d'ús són comercialitzats sota la marca comercial Ztory i proporcionats per ZtoryLabs SLU, companyia espanyola registrada amb NIF B66231481, domicili fiscal a C/ Sardenya, 229, 08013 Barcelona. S'utilitza indistintament a continuació el terme Ztory per referir-se a ZtoryLabs SLU i al servei que proporciona, essent distingibles un i altre pel context.

SERVEIS DE ZTORY
3. - La utilització dels serveis d'Ztory es produeix quan un usuari llegeix el contingut publicat per Ztory o participa d'un altre tipus de contingut o servei disponible a través d'Ztory.
4. - Els serveis proporcionats per Ztory són d'ús individual. S'ofereix però l'accés a cinc dispositius per cada compte perquè els diferents membres d'una unitat familiar puguin gaudir del servei.
5. - Els membres amb subscripció als serveis de Ztory poden accedir a les revistes disponibles a la plataforma de Ztory mentre la subscripció està activa.

TARIFES I PAGAMENTS
6. - Els membres amb subscripció activa paguen el seu període de temps contractat per avançat fins que l'usuari/a decideix acabar la seva subscripció. S'ofereix el detall de les tarifes i plans disponibles a la pàgina web de Ztory.
7. - Tots els preus inclouen l'IVA espanyol del 21%.
8. - El pagament dels serveis de Ztory es produeix únicament amb targeta de crèdit des dels llocs web de Ztory.
9. - La contractació dels serveis de Ztory es pot fer directament a través del lloc web de Ztory.
10. - Els preus no inclouen els càrrecs per dades que es puguin carregar als consumidors per l'ús dels serveis de Ztory des de dispositius mòbils, que estan sota el contracte que aquests tinguin amb el seu operador.

DESISTIMENT
11. - Ztory proporciona al consumidor un dret de desistiment al consumidor 14 dies naturals, per cancel·lar el servei contractat a Ztory, comptats a partir que el consumidor faci una compra per a l'ús del servei de Ztory.
12. - La renúncia de l'usuari/a es notificarà a Ztory per correu electrònic, enviat a la direcció support@ztory.com, i aquesta es considerarà vàlida quan s'efectuï des de l'adreça de correu electrònic subministrada a Ztory en el moment de l'alta o en posterior modificació de les seves dades d'usuari/a, i sempre dins del període de cancel·lació.
13. - El desistiment del servei en el termini indicat comportarà la devolució de les quantitats satisfetes fins al moment pel consumidor, en un termini màxim de 30 dies des de la notificació de desistiment.
14. - Si el consumidor hagués estat carregat amb l'import d'un servei per error, l'import en qüestió s'abonarà dins dels 30 dies següents.

COMPOSICIÓ I SERVEI DE SUBSCRIPCIÓ
15. - La subscripció de nous membres es porta a terme a partir de les pàgines web de Ztory.
16. - El nou usuari/a és responsable que l'adreça de correu electrònic introduïda sigui correcta i estigui activa. Després del correu electrònic de benvinguda que Ztory envia a l'adreça proporcionada, es considerarà que ha estat lliurat a l'usuari/a dins dels tres dies següents a l'enviament si no s’ha rebut cap missatge d’error d’entrega.
17. - Per cancel·lar la subscripció en qualsevol moment s'ha de navegar a la pàgina web, registrar-vos al compte, fer clic a "La Meva Subscripció" i seleccionar "Cancel.lar subscripció".

COMPROMISOS I DRETS
18. - Les dades personals seran tractades i emmagatzemades per Ztory de conformitat amb les lleis i reglaments aplicables.
19. - Ztory es reserva el dret de canviar els preus i condicions dels seus serveis. Els canvis en els preus i condicions seran comunicats a l'usuari per correu electrònic. La modificació serà aplicable per als nous usuaris en relació amb la propera compra o utilització dels serveis, i per als membres / subscriptors a partir del proper període / període de subscripció, després efectuada la notificació d'un canvi.
20. - Es proporciona dret a Ztory per comunicar-se amb els usuaris a través del telèfon o per correu electrònic sobre ofertes, canvis o qualsevol altra qüestió que es relacioni amb els serveis d'Ztory.
20. - Ztory no respondrà de cap interrupció en les xarxes de telefonia mòbil ni serveis d'Internet proporcionats per l'operador contractat per l'usuari/a per la seva connexió a Internet.
21. - El servei de Ztory està disponible durant tot el dia, els set dies de la setmana. No obstant això, Ztory no ofereix garantia que el servei estigui sempre lliure d'interrupcions o errors. Si el tall o les interrupcions en el servei es produeixen, Ztory tindrà l'oportunitat de corregir-los en el menor temps possible, sense que s'entengui que hi ha un incompliment de contracte per aquesta causa. Ztory també té el dret, durant un període raonable, a suspendre el servei, per exemple, per realitzar actualitzacions i tasques de manteniment. 22. - Ztory es reserva el dret de traspassar o cedir la totalitat o part dels drets i obligacions expressats sota aquests termes.

RESPONSABILITAT DE L'USUARI / A
23. - L'usuari/a manifesta ser major d'edat. En el cas de detectar usuaris menors d'edat, Ztory procedirà a donar-los de baixa.
24. - L'usuari/a ha de llegir revistes en Ztory i gaudir del contingut de servei de Ztory només per a ús privat, és a dir, dins del cercle de la seva família immediata i el cercle d'amics.
25. - L'usuari/a renuncia expressament a copiar, prestar, llogar, revendre o difondre el contingut que es troba en els serveis de Ztory.
26. - L'usuari/a és responsable que l'adreça de correu electrònic proporcionada durant el registre es mantingui activa i en funcionament, o, si no, a canviar-la per una altra en aquests termes en el seu perfil d'usuari/a.
27. - L'usuari/a no té dret a cedir a un tercer els drets i obligacions sota aquests Termes, excepte consentiment exprés per Ztory.

FORÇA MAJOR
28. - Ztory no té obligació ni responsabilitat algunes sobre aquelles circumstàncies que Ztory pugui demostrar que són alienes a Ztory, i, per tant, queden fora del seu control, ni sobre aquelles que no podia raonablement haver previst quan es va fer l'acord.

INCOMPLIMENT DE UN ACORD
29 - Ztory té dret a acabar l'acord amb l'usuari/a de forma immediata si hi ha motius per sospitar que l'usuari no compleix amb les seves obligacions en virtut de les presents Condicions d'Ús.
30. - En el cas de diferències entre Ztory i l'usuari/a, les parts intentaran resoldre de mutu acord.
31. - Si les parts no arriben a un acord, la controvèrsia pot ser resolta pel servei de mediació, o, si no, d'arbitratge, de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, sempre que aquest organisme sigui competent per conèixer del assumpte. En cas contrari, l'usuari/a està d'acord que la disputa sigui determinada en el fur dels tribunals de Barcelona, Espanya.
32. - L'usuari/a renuncia a fer qualsevol reclamació contra Ztory més enllà del que indica aquestes condicions d'ús, llevat que es disposi el contrari segons la normativa legal vigent en aquest moment.

QUEIXES, RECLAMACIONS, PROPOSTES DE MILLORA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
33. - L'usuari/a pot exercir el seu dret a presentar queixes, reclamacions i propostes de millora del servei mitjançant correu electrònic a l'adreça support@ztory.com o per correu postal a l'adreça C/ Sardenya, 229, 08013 Barcelona.
34. - Davant l'aparició d'un conflicte entre l'usuari/a i Ztory, ambdues parts es comprometen a utilitzar la intermediació oferta per la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat de Catalunya.
35. - En el cas que no fos possible trobar una solució satisfactòria a aquest conflicte mitjançant la via proposada en el punt anterior, i s'optés per a això per la via judicial, ambdues parts es comprometen a fer-ho als tribunals de Barcelona, Espanya , renunciant a qualsevol altre fur.

ALTRES DOCUMENTS D'INTERÈS
36. - Es troben també en aquesta web, a disposició de l'usuari/a, un altre document que descriu la Política de Privacitat que segueix Ztory.

MODIFICACIÓ CONDICIONS D'ÚS
37. - Ztory es reserva el dret a modificar les seves condicions d'ús en qualsevol moment. Els canvis en la mateixa seran notificats convenientment a través de pàgina web, aplicació i/o correu electrònic, i s'informarà sobre el mecanisme particular adoptat per a la seva acceptació. En general, la continuació en l'ús del servei després de la seva notificació suposarà l'acceptació de les noves condicions.

ÚS DE COOKIES
38. - Ztory utilitza les anomenades galetes a les seves pàgines web. Les galetes són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari/a en un web determinada. Permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari/a proporcionar, per així donar un servei millor i més personalitzat a aquest usuari/a.
39. - Ztory usa i/o es reserva el dret d'usar en un futur 4 tipus de galetes. Cap d'elles emmagatzema dades personals de l'usuari. Aquestes dades queden restringides a l'ús especificat en la Política de Privacitat, la lectura de la qual recomanem. Els quatre tipus de galetes a utilitzar són: les galetes per reconèixer l'inici de sessió de l'usuari, les cookies de navegació, les galetes estadístiques i les galetes de tercers, destinades a proporcionar serveis de retargeting.